Steigereiland_02.jpg
Steigereiland_01.jpg
Steigereiland_4b.jpg

STEIGEREILAND

GROUP A

LOCATION

Amsterdam I Netherlands

JAHR

2011

AUFTRAG

Architekturfotografie  I  Magazin